1. Kokybiškas produktas yra nekeičiamas, negrąžinamas ir Pirkėjo sumokėti pinigai už juos negrąžinami.
 2. Parduotų produktų trūkumai šalinami ar nekokybiški produktai keičiami, jei dėl produkto trūkumo yra atsakingas Pardavėjas.
 3. Nekokybiško produkto grąžinimo teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 5 (penkias) darbo dienas nuo produkto pristatymo jam dienos informuodamas apie tai Pardavėją el. pašto adresu beontopmag@gmail.com
 4. Grąžinant nekokybišką produktą būtina laikytis papildomų sąlygų:
  1. Produktas turi būti Pirkėjo nesugadintas;
  2. Grąžinamas produktas pageidautina turi būti grąžintas Pardavėjo pakuotėje arba kitoje pakuotėje, užtikrinančioje saugų transportavimą/ siuntimą;
  3. Grąžinant produktą būtina pateikti jo įsigijimo dokumentą; Produktai turi būti grąžinami Pardavėjo veiklos vykdymo vietoje: Olimpiečių g. 3, Vilnius
  4. Produkto su trūkumais grąžinimo išlaidos tenka Pardavėjui.
  5. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamus produktus, jei buvo nesilaikoma produkto grąžinimo sąlygų.
  6. Jei dėl produkto trūkumo yra atsakingas Pardavėjas ir neįmanoma produkto trūkumų ištaisyti, sumokėti pinigai už grąžintus produktus Pardavėjui grąžinami tik banko pavedimu į mokėtojo banko sąskaitą.